LOGG INN
×

Om Pegasus

Pegasus er et læremiddel i latin beregnet for den videregående skolen, tilrettelaget etter Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ASK1-02). Læremidlet egner seg også for selvstudier eller fjernundervisning for andre som ønsker å lære latin.

Pegasus omfatter fire komponenter, tekstbøkene Pegasus 1 og 2 og de tilhørende grammatikk-komponentene Remedium grammaticum 1 og 2 (RG 1 og 2).

Pegasus 1 og RG 1 utgjør grunnkurset. Hensikten er at eleven skal få anledning til å begynne fra «scratch.» Derfor forventes det ingen forkunnskaper.

Pegasus 2 og RG 2 utgjør den neste fasen i dette faget, som fører fram til eksamen i latin for videregående skole. Pegasus 2 inneholder latinske lesestykker med forskjellig vanskelighetsgrad. Vanskelighetsgradene er klassifisert tre nivåer.

Ellers inneholder Pegasus en lang rekke øvingsoppgaver, interaktiv setningsanalyse, kontrollspørsmål samt tekst- og setningsoversettelse.

Denne digitale utgaven av Pegasus baserer seg på en «piratbok» ved samme navn, som ble utviklet hjemme i stua hos Einar Weidemann i løpet av 1990-årene. Det ble brukt på Trondheim Katedralskole, og i mange år, også i begynnerundervisningen for latin på NTNU.

Om forfatterne

Einar Weidemann har hovedfag i Latin fra Universitetet i Oslo og har gjennom 36 år undervist latin i videregående skole, på Den allmennvitenskapelige høyskole og ved NTNU. På 1990-tallet, utviklet han og skrev læreverket Pegasus, utgitt på eget forlag.

I forbindelse med denne utgivelsen av Pegasus, har Einar tilrettelagt og utviklet materialet videre i en ny og revidert utgave, tilrettelagt for nye digitale flater.

Turid Petersen har Bachelor i språk og litteratur med fagene nordisk og latin og Master i nordisk språkvitenskap fra NTNU. Hun har siden 2010 undervist som lektor ved Trondheim Katedralskole i fagene Norsk og Latin. Hun er dessuten medlem i fagnemnden for latin og gresk i Utdanningsdirektoratet og er leder av Foreningen for klassiske ressurser i skolen.

I forbindelse med denne utgivelsen har Turid bidratt med konseptutvikling, utviklet innhold og tilrettelagt Pegasus opp mot nye digitale flater og gjeldende læreplaner og pedagogisk praksis.

Pegasus er utgitt av Tell forlag med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Digitale løsninger er utviklet av Sorenso ved Andreas Sagen.

Design ved Milla, Camilla Jakobsen.

Personvernopplysninger

Behandlingsansvarlig er Tell forlag as ved daglig leder/ansvarlig redaktør.

Adresse: Slemmestadveien 416, 1390 Vollen. post@tell.no

Vi behandler opplysninger så lenge vi har et kundeforhold til deg, har forpliktelser som følge av inngåtte avtaler eller så lenge det er lovlig grunnlag for det. Deretter vil dine opplysninger bli slettet.

Personopplysninger du legger inn på pegasuslatin.no deles ikke med 3. part. Opplysningene du legger inn når du logger på første gang lagres for å ivareta nødvendig informasjon om lisensens gyldighet og tilhørighet.

Informasjonskapsler benyttes kun for å forenkle pålogging for deg som bruker.

Dersom vi behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

Du har også rett til å kreve innsyn i opplysningene vi behandler om deg, og du kan klage til Datatilsynet, dersom du mener dine rettigheter ikke blir ivaretatt.

Se vår personvernserklæring her.

Alt innhold i Pegasus er opphavsrettslig beskyttet.

Materialet kan ikke kopieres distribueres eller gjengis uten at det foreligger skriftlig samtykke fra forlaget.

© 2018 Tell forlag